Budhigandaki Hydropower Project  
 

Notices

 

Notice for shortlisted consultants & Request for proposal
[Date of publication: 2074/11/29]

Notice for Expression of Interest (EOI) for Consulting Services: Detailed Survey of Ring Road and Demarcation of Reservoir in Budhi Gandaki Hydro Power Project

गोरखा जिल्लाको फुजेल, नाम्जुंग र बुन्कोट तथा धादिङ जिल्लाको चैनपुर र ज्यामरुङका जग्गा धनिहरु सहितको मुआब्जा बुझ्न आउने बारेको समय तालिका

बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि धादिङ जिल्लातर्फ अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाहरुको निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
[सूचना प्रकाशित मिति: २०७४।०८।०३, गोरखापत्र]

बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि गोरखा जिल्लातर्फ अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाहरुको निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
[सूचना प्रकाशित मिति: २०७४।०८।०२, गोरखापत्र]

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको लागि धादिङ जिल्ला तर्फ अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धि सूचना

Invitation for Bids for the supply and delivery of Vehicles
[Date of first publication: 2073/08/23]

बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी सूचना

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णय

Invitation for Sealed Quotation for the construction of Temporary Water Supply to Budhi Gandaki Hydroelectric Project Development Committee Camp Site at Siurenitar, Ghyalchowk VDC, Gorkha District
[Date of Publication: 2073-02-09]

जग्गा अधिग्रहणको सूचना - गोरखा जिल्ला
[प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७२।१२।२१]

जग्गा अधिग्रहणको सूचना - धादिङ जिल्ला
[प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७२।१२।२०]

Invitation for Bids
[Date of first Publication: 2072/09/13]

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र सम्बन्धी सूचना
[प्रकाशित मिति: २०७२।०८।२१]

Notice for Shortlisted Consultants and Request for Proposal
[Date of Publication: 2072-08-10]

Invitation for Expression of Interest (EoI) for Consulting Services
[Date of First Publication: 2072-06-08]

Invitation for Bids
[Date of Publication: 2072-06-01]

आ.व. २०७२।०७३ को मौजुदा सूचि

Invitation for Expression of Interest (EoI) for Consultancy Services
[Date of First Publication: 2072-05-11]

Invitation for Bids for the supply and delivery of Vehicles/Survey Equipment
[Date of First Publication: 2072-05-06]

आ.व. २०७२।०७३ को लागि मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा

Invitation for Expression of Interest (EoI) for Consultancy Services
[Date of First Publication: 2071-12-15]

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लागि क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
[प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७०।१२।२७]

Standing List (Expert-Natl/Intl and Support Team)
[Date of Publication: 28 March 2014]

प्रस्ताव आव्हान गरिएको बारे
[पुन: प्रकाशित मिति: २०७०।१२।९]

प्रस्ताव आव्हान गरिएको बारे
[प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७०।११।१४]

सूचीकृत हुनेबारेको सूचना
[प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७०।११।१४]

Notice for Roster/Standing List
[Date of First Publication: 2070/11/14]

मोटरसाइकल खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
[प्रकाशित मिति: २०७०।११।७]

Invitation for Bids for the supply and delivery One number of 4 WD Jeep Type Vehicle
[Date of publication: 2070/07/14]

घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

सूचि दर्ताको सूचना

 

News & Events

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
© Budhigandaki Hydroelectric Project Development Committee. All rights reserved.   |   Powered by : Weboo Art