गण्डकी गाउँपालिका-०८, गोरखा +९७७-०१०-४१६०८१/८२ info@bghep.gov.np

नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना

वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई

RCIDP

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना

Dr. Jagat Kumar Shrestha

डा. जगत कुमार श्रेष्ठ

संयोजक

फोन: ०१०-४१६०८४

ई-मेल:

पछिल्ला अपडेटहरु
संरचनाहरु, बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको मिति २०७९-९-८ मा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण Albhabetwise संरचनाहरु,बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको मिति २०७९।०८।१२ मा भुक्तानी भएका धनीहरुको विवरण संरचनाहरु,बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको पाँचौ चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण, साथै जग्गाको भुक्तानी पाउने व्यक्तिहरुको विवरण संरचनाहरु, बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको चौथो चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण (Albhabetwise) संरचनाहरु, बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको तेस्रो चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण (Albhabetwise) संरचनाहरु, बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको दोस्रो चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण (Albhabetwise) घरगोठ लगायत भौतिक संरचनाहरु, वोटबिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको पहिलो चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको वर्णानुक्रम अनुसारको बिवरण (Alphabetwise) घरगोठ लगायत भौतिक संरचनाहरु, वोटबिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको पहिलो चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण निवेदनको ढाचां मिति २०७७/ ०५/२६ गते धादिङ जिल्ला तर्फ वजार क्षेत्रवाहेकको मुआब्जा वितरणको विवरण मिति २०७७/ ०५/२६ गते धादिङ जिल्ला तर्फ वजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको विवरण मिति २०७७/१२/०४ गते धादिङ जिल्ला तर्फ वजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको विवरण

Environment, Compensation Distribution, Resettlement & Rehabilitation Unit

Budhi Gandaki Hydropower Project is a storage type project located in Central/ Western Development region on the Budhi Gandaki River of Nepal.

Ritesh Rawal

सूचना अधिकारी

रितेश रावल

इन्जिनियर

फोन: ९८०१८४४४३३

riteshrawal4@gmail.com

पछिल्ला सामग्रीहरु

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना

Budhi Gandaki Hydropower Project is a storage type project located in Central/ Western Development region on the Budhi Gandaki River of Nepal. This project was identified during the Gandaki Basin Study in late 70's. In 1984, a prefeasibility study of the project was prepared. The ongoing Feasibility study of the Project has recommended 1200 MW capacity plant with FSL 540 masl.

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!