गण्डकी गाउँपालिका-०८, गोरखा +९७७-०१०-४१६०८१/८२ info@bghep.gov.np

नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना

वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई

RCIDP

इकाईको बारेमा

यो पृष्ठ निर्माणाधीन छ...

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!